1
13-01
2567
  การนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
2
13-01
2567
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ผู้ชม 21 คน : ใหม่ล่าสุด
3
09-10
2566
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ผู้ชม 56 คน : ใหม่ล่าสุด
4
14-09
2566
  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผู้ชม 42 คน : ใหม่ล่าสุด
5
11-08
2566
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 80 คน : ใหม่ล่าสุด
6
09-08
2566
  รับการประเมิน ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผู้ชม 68 คน
7
05-08
2566
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม ผู้ชม 58 คน
8
28-07
2566
  กิจกรรมเวรประจำวัน ผู้ชม 62 คน
9
28-07
2566
  กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ชม 94 คน
10
28-07
2566
  การงดรับ ให้ ของขวัญ ผู้ชม 64 คน
11
28-07
2566
  การแสดงคำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้ชม 82 คน
12
28-07
2566
  ประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษา ผู้ชม 59 คน
13
28-07
2566
  การศึกษาดูงานแนวทางในการดำเนินงานประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ผู้ชม 59 คน
14
28-07
2566
  การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ผู้ชม 49 คน
15
02-07
2566
  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ผู้ชม 53 คน
16
02-07
2566
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ผู้ชม 45 คน
17
02-07
2566
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผู้ชม 42 คน
18
02-07
2566
  กิจกรรมหน้าเสาธง ผู้ชม 44 คน
   
1
28-07
2566
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 61 คน : ใหม่ล่าสุด
2
28-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 58 คน : ใหม่ล่าสุด
3
28-07
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ชม 69 คน : ใหม่ล่าสุด
4
28-07
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ชม 51 คน : ใหม่ล่าสุด
5
28-07
2566
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 2567 ผู้ชม 50 คน : ใหม่ล่าสุด
6
28-07
2566
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 57 คน
7
28-07
2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ ผู้ชม 77 คน
8
28-07
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 56 คน
   
1
28-07
2566
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับท้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 59 คน : ใหม่ล่าสุด
2
28-07
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 54 คน : ใหม่ล่าสุด
3
28-07
2566
  ประกวดราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 53 คน : ใหม่ล่าสุด
4
28-07
2566
  (โรงเรียนบ้านโพนทอง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 63 คน : ใหม่ล่าสุด
5
28-07
2566
  (ราชประชานุเคราะห์๑๔) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุง รายการติดตั้งเหล็กกันตกอาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๕ ห้อง อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๒ ห้อง ปรับปรุงซ่อมแชมโรงจอดรถผู้บริหาร พร้อมก่อสร้าง อาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 47 คน : ใหม่ล่าสุด
6
28-07
2566
  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคา 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 40 คน
7
28-07
2566
  ประกวดราคาซื้อเงินกัน 2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 40 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 39 คน
8
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๑๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน < ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น) ผู้ชม 55 คน
9
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( โรงเรียนธนากรสงเคราะห์) ผู้ชม 48 คน
10
28-07
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),(โรงเรียนโพนทอง) ผู้ชม 48 คน