Untitled Document

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?

 
+ตั้งกระทู้ใหม่
ลำดับ กระทู้/ชื่อเรื่อง วันที่ โดย
1 วันหยุด : อ่าน 38 ตอบ 1 2023-08-11 23:38:05 ผู้ปกครอง
2 การขอใช้สถานที่ : อ่าน 49 ตอบ 1 2023-08-05 13:37:44 ผู้ปกครอง
3 โรงเรียนหยุดกี่วัน : อ่าน 45 ตอบ 1 2023-07-28 19:34:30 ผู้ปกครอง


 

 

 


คำแนะนำการใช้งานกระดาน ถาม-ตอบ ดังนี้

เป็นช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลในการสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง โดยผู้สอบถามสามารถถามข้อมูลต่างๆ โดยคลิกที่เมนู สร้างคำถาม และดำเนินการดังนี้

1.กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (e-mail) ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
2.ระบุหัวเรื่องและรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม
3.เมื่อหน่วยงานได้รับคำถาม จะดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

*** ทุกคำถามจะถูกตอบจากฝ่ายงาน/กลุ่มงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง