Untitled Document

 

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านนาดง

โรงเรียนบ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

เบอร์ติดต่อ 061-153-2720 นายบุญธรรม  มหาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนาคำ

Email โรงเรียน : 1043660148@pracharath.ac.th

E-mail ผู้อำนวยการโรงเรียน :: boonthammahawan2

FACEBOOK โรงเรียนบ้านนาดง

สแกน QRcode

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074916605703